• 1
  • Standaard
  • Titel
  • Datum
  • Willekeurig
load more hold SHIFT key to load all load all
De KVAN verleent personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van archief of records management de Hendrik van Wijnpenning. Deze is sinds 1987 negen keer uitgereikt.

Daarnaast kent de vereniging ereleden (artikel 6 van de statuten). Die worden door de Algemene Ledenvergadering benoemd, op voorstel van het bestuur of van tenminste vijf leden, wegens hun bijzondere verdiensten voor de vereniging en/of het archiefwezen in Nederland.

De vereniging heeft momenteel de volgende ereleden:

A. (Arend) van Giessel
Mr. J.H. van den Hoek Ostende
Prof. dr. F.C.J. (Eric) Eric Ketelaar
 

 

Het beroepsveld kent nog andere eerbewijzen, zo zit de hoofdredacteur van het Archievenblad q.q. in de jury van de F.J. Duparc-prijs.

Aanmelden voor de KVAN-BRAIN nieuwsbrief

* verplicht