De KVAN verleent personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van archief of records management de Hendrik van Wijnpenning. Deze is sinds 1987 negen keer uitgereikt.

Daarnaast kent de vereniging ereleden (artikel 6 van de statuten). Die worden door de Algemene Ledenvergadering benoemd, op voorstel van het bestuur of van tenminste vijf leden, wegens hun bijzondere verdiensten voor de vereniging en/of het archiefwezen in Nederland.

De vereniging heeft momenteel de volgende ereleden:

A. (Arend) van Giessel
Mr. J.H. van den Hoek Ostende
Prof. dr. F.C.J. (Eric) Eric Ketelaar
 

 

Het beroepsveld kent nog andere eerbewijzen, zo zit de hoofdredacteur van het Archievenblad q.q. in de jury van de F.J. Duparc-prijs.

Activiteiten

 • Commissies en sectie: de KVAN verbindt professionals

  De KVAN kent verschillende commissies en één sectie. Zij worden ingesteld voor een bepaald doel of met betrekking tot een

  Lees meer
 • Vereniging

  De vereniging organiseert onder meer de KVAN-studiedagen, symposia en excursies. Zie hiervoor Activiteiten.Als lid van de KVAN ontvang je tien

  Lees meer
 • Ons beroep

  Archivaris: zorg voor informatie uit heden en verleden in één beroep Een mooi beroepEen geheugen als een zeef of alles

  Lees meer
 • Eerbewijzen

  De KVAN verleent personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van archief of records management de Hendrik

  Lees meer
 • Relaties

  Relaties Op deze webpagina zijn alleen die organisaties opgenomen waarmee de KVAN institutionele banden onderhoudt. KVAN bestuur, secties en redactie

  Lees meer
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Aanmelden voor de KVAN-BRAIN nieuwsbrief

* verplicht