Van Wijnpenning

Het bestuur van de KVAN (toen nog VAN) stelde in 1987 de Hendrik van Wijnpenning in. Deze verenigingspenning wordt toegekend aan personen die zich op buitengewone wijze hebben ingezet voor de vereniging en/of het archiefwezen. Dat kan bijvoorbeeld door het schrijven van een grensverleggende studie of het volbrengen van een belangrijk project. De penning is nadrukkelijk niet bedoeld als huldeblijk bij gelegenheid van een afscheid.

De verenigingspenning is vernoemd naar Hendrik van Wijn. Deze werd geboren in Den Haag op 21 juni 1740 en studeerde rechten, oudheden en letteren in Leiden waar hij in 1764 promoveerde. Hij was raadpensionaris van Den Briel en vervolgens Gouda maar viel in 1788 als patriot in ongenade. Op 5 juli 1802 werd hij benoemd tot archivarius van de Bataafse Republiek, een nieuw gecreëerde functie. Deze datum wordt beschouwd als het begin van het Nederlandse archiefwezen. Van Wijn bracht zoveel mogelijk alle archieven van de generaliteit van Holland van vóór 1795 bij elkaar, verzamelde charters uit andere archieven en maakte beschrijvingen van de collectie. Hij wordt beschouwd als de schepper van het Rijksarchief en bekleedde zijn functie tot zijn dood in 1831 op 91-jarige leeftijd.

De penning is toegekend aan:

C. van der Ven 2014, vanwege zijn betekenis voor het archiefwezen in het vindbaar maken van informatie. Hij is al jaren lang de drijvende kracht en ontwikkelaar van initiatieven als 23-archiefdingen, Archief2.0 en de Archiefwiki. Al deze ontwikkelingen hebben vooral plaatsgevonden in de community, maar Christian was en is de inspirator en wordt daarvoor geëerd.

J. Hofman 2012, voor zijn bijzondere prestaties ten behoeve van de theoretische kanten van het vak en omdat hij al op een vroeg moment de kansen en de verstrekkende gevolgen van de digitalisering voor het archiefwezen onderkende.

R. Jonker 2009, voor het meer dan tien jaar actief en zonder winstoogmerk verzamelen, structureren en verspreiden van informatie over archief- en informatiebeheer.

P.J. Horsman 2002, voor zijn bijdragen aan de professionalisering van het archiefvak.

O. Dascher 2001, voor zijn inzet voor de archiefcontacten in de grensstreek van Duitsland en Nederland.

A.J.M. den Teuling 2000, vanwege zijn inzet voor het Nederlandse archiefwezen op uiteenlopende terreinen, waaronder zijn publicaties over archiefbeheer en archivistiek.

Th. Thomassen 1998, vanwege zijn inzet voor de omvorming van de Archiefschool tot een zelfstandige instelling en de instelling van de leerstoel archiefwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam.

J.N.T. van Albada 1991, als initiator van het eeuwfeest en zijn bijdrage aan het eeuwfeest, in het bijzonder het internationaal congres in Maastricht en voor zijn bijdrage aan het archiefwezen in het algemeen (SPA, CITRA, oprichter van het dispuut Jonge Chartermeesters)

J. Th. de Smidt 1991, voor zijn bijdrage aan de voorbereiding en uitvoering van het eeuwfeest van de KVAN, in het bijzonder zijn voorzitterschap van de Stichting Eeuwfeest en de Stichting Nationale Archiefmanifestatie.

F.C.J. Ketelaar. 1987, voor de uitgave van de serie Overzichten van de archieven en verzamelingen in de openbare archiefbewaarplaatsen in Nederland. Top

Over KVAN

 • Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland

  De KVAN is de beroepsorganisatie van archivarissen en recordsmanagers. De vereniging werd opgericht in 1891 en stelt zich ten doel

  Lees meer
 • Ons beroep

  Archivaris: zorg voor informatie uit heden en verleden in één beroepEen mooi beroepEen geheugen als een zeef of alles onthouden?

  Lees meer
 • Van Wijnpenning

  Eerbewijzen

  De KVAN verleent personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van archief of records management de Hendrik

  Lees meer
 • Relaties

  Op deze webpagina zijn alleen die organisaties opgenomen waarmee de KVAN institutionele banden onderhoudt. KVAN bestuur, secties en redactie onderhouden

  Lees meer
 • Onze sponsoren

  Onze sponsoren

  AXIELL is gespecialiseerd in het ontwikkelen van software voor het professioneel beheer van bibliotheken, musea en archieven. De Hogeschool van

  Lees meer
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Aanmelden voor de KVAN-BRAIN nieuwsbrief

* verplicht