Beroepsprofiel

Beroepsprofiel: archief-beherend en archief-vormend

Twee profielen: totstandkoming
 
In 2007 stelde de Adviescommissie Opleidingen van de Archiefschool twee beroeps- en competentieprofielen voor de hoger opgeleide professional vast. Zij had in 2004 een ad hoc commissie benoemd om beroeps- en competentieprofielen te ontwikkelen voor de hoger opgeleide archivaris, werkzaam bij een archiefbeherende en/of een archiefvormende instelling.  Deze ad hoc Commissie beroepsprofiel archivaris (CBA) besloot twee deelprofielen te maken en later te bezien hoe beide profielen ineengeschoven zouden kunnen worden.

De CBA heeft zich eerst geconcentreerd op het beroepsprofiel voor de hoger opgeleide archivaris bij een archiefbeherende instelling. Dit profiel is door de commissie vastgesteld in september 2004 en besproken met het beroepsveld op een bijeenkomst van KVAN en DIVA in december 2004. Het profiel is in het Archievenblad van maart 2005 gepresenteerd en gepubliceerd op de site van de inmiddels opgeheven vereniging voor voor de documentaire informatievoorziening en het archiefwezen (DIVA).

Vervolgens is het deelprofiel voor de hoger opgeleide Informatie- en Archiefmanager (IAM) professional bij een archiefvormende instelling aangepakt en najaar 2007 afgerond.

Bij de collectieprofielen horen zogenaamde “contextbeschrijvingen”. Dit visiedocument plaatst elk profiel in het perspectief van ontwikkelingen in samenleving en beroepenveld. De profielen zijn in 2008 aan de KVAN overgedragen.

Bij de ontwikkeling is gekeken naar Nederlandse en buitenlandse voorbeelden, waaronder vacatureteksten, RMC profielen, Vlaamse SERV profielen, HMDI profielen.

Twee profielen: overeenkomsten
 
Bij het profiel van de Archivaris (bij een archiefbeherende instelling) is in 2004 een toelichting geschreven. Deze is grotendeels van toepassing bij het tweede profiel van de Informatie- en Archiefmanager (bij een archiefvormende instelling) – ook wel de Records Manager. De benaming van het profiel volgt de NEN 15489 norm.

De overeenkomsten tussen de twee profielen komen tot uitdrukking in het gebruik van dezelfde taakdomeinen met de bijbehorende competenties. Bij het tweede profiel zijn ze op een andere manier geordend en gepresenteerd. De uitwerking van de competenties in gedragsvoorbeelden of taakelementen is ook verschillend voor de twee profielen. Daarmee zijn de verschillen gradueel, niet fundamenteel. De profielen geven dan ook uitdrukking aan het uitgangspunt van de ad hoc commissies dat de profielen het records continuum zouden weerspiegelen.

Op de vraag of de twee profielen in elkaar geschoven zouden kunnen worden bestond in 2004 geen overeenstemming, in 2007 ontstond er meer eenstemmigheid. Het werd overgelaten aan een – toen al wenselijk gevonden – actualisering om één profiel met verschillende accenten te maken.

    Beroepsprofiel Archivaris
    Toelichting
    Context
    Beroepsprofiel Records Manager
    Toelichting

Over KVAN

 • Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland

  De KVAN is de beroepsorganisatie van archivarissen en recordsmanagers. De vereniging werd opgericht in 1891 en stelt zich ten doel

  Lees meer
 • Ons beroep

  Archivaris: zorg voor informatie uit heden en verleden in één beroepEen mooi beroepEen geheugen als een zeef of alles onthouden?

  Lees meer
 • Van Wijnpenning

  Eerbewijzen

  De KVAN verleent personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van archief of records management de Hendrik

  Lees meer
 • Relaties

  Op deze webpagina zijn alleen die organisaties opgenomen waarmee de KVAN institutionele banden onderhoudt. KVAN bestuur, secties en redactie onderhouden

  Lees meer
 • Onze sponsoren

  AXIELL is gespecialiseerd in het ontwikkelen van software voor het professioneel beheer van bibliotheken, musea en archieven. De Hogeschool van

  Lees meer
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Aanmelden voor de KVAN-BRAIN nieuwsbrief

* verplicht