Ethische code

Beroepscode voor Archivarissen

Onderstaande tekst is een vertaling van de Code of Ethics zoals die in september 1996 is aanvaard door de Internationale Archiefraad (ICA).

INLEIDING


1. Een beroepscode voor archivarissen beoogt gedragregels vast te stellen voor een goede uitoefening van het beroep van archivaris. De code dient om deze regels bij nieuwe leden van de beroepsgroep te introduceren, ervaren archivarissen te herinneren aan hun professionele verantwoordelijkheden en bij het publiek vertrouwen te wekken in het archiefvak.
2. Met de term archivaris worden in deze code al degenen aangeduid die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op en het behouden, bewerken en beheren van archieven.
3. Instellingen die archivarissen in dienst hebben en archiefdiensten dienen aangemoedigd te worden om beleidslijnen te formuleren en een werkwijze te volgen die het toepassen van deze code vergemakkelijkt.
4. De bedoeling van deze code is een ethisch kader te bieden ten behoeve van de leden van de beroepsgroep en niet om specifieke oplossingen te geven voor afzonderlijke problemen.
5. De grondbeginselen worden gevolgd door een commentaar; beginselen en commentaar vormen tezamen de beroepscode.
6. De werking van de code is afhankelijk van de bereidheid van archiefdiensten en beroepsverenigingen om deze toe te passen. Dat kan door middel van opleidingen en het vaststellen van een procedure om in gevallen van twijfel richting te geven, om onethisch gedrag te onderzoeken en om, zo nodig, sancties toe te passen.

Download hier de Beroepscode voor Archivarissen in pdf.

Tussen 2003 en 2008 verscheen in het Archievenblad een serie columns over diverse dilemma’s op beroepsgebied en de raakvlakken met de internationale beroepscode voor archivarissen. In dit document is een lijst te vinden met onderwerp en vindplaatsen van de verschillende columns. Onder de lijst staat een nadere toegang op onderwerp en op artikelnummer van de beroepscode.

Over KVAN

 • Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland

  De KVAN is de beroepsorganisatie van archivarissen en recordsmanagers. De vereniging werd opgericht in 1891 en stelt zich ten doel

  Lees meer
 • Ons beroep

  Archivaris: zorg voor informatie uit heden en verleden in één beroepEen mooi beroepEen geheugen als een zeef of alles onthouden?

  Lees meer
 • Van Wijnpenning

  Eerbewijzen

  De KVAN verleent personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van archief of records management de Hendrik

  Lees meer
 • Relaties

  Op deze webpagina zijn alleen die organisaties opgenomen waarmee de KVAN institutionele banden onderhoudt. KVAN bestuur, secties en redactie onderhouden

  Lees meer
 • Onze sponsoren

  Onze sponsoren

  AXIELL is gespecialiseerd in het ontwikkelen van software voor het professioneel beheer van bibliotheken, musea en archieven. De Hogeschool van

  Lees meer
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Aanmelden voor de KVAN-BRAIN nieuwsbrief

* verplicht