Morrenstichting

Morrenstichting: Stichting Tehuis voor Archiefambtenaren

De Morrenstichting biedt archivarissen en hun gezinsleden gelegenheid te logeren in Den Haag. Hiervoor komen in aanmerking wetenschappelijke archivarissen (bezit van het hoger of middelbaar archiefdiploma), die werkzaam zijn bij de Rijksarchiefdienst, Gemeente-, Streek- en Waterschapsarchieven en Provinciale archiefinspecties.

Met nadruk wordt er op gewezen dat het niet de bedoeling is dat de Morrenstichting hotelkosten vergoedt die verband houden met uw werk. Deze kosten dient u te declareren bij uw werkgever.

De logiesregeling is met ingang van 1 januari 2004 gewijzigd. Per kalenderjaar kunnen archivarissen (alleen, met partner of met gezin) maximaal een vergoeding krijgen van € 175,--.

De verplichting om een hotel, appartement, vakantiehuisje o.i.d. te boeken binnen de gemeentegrenzen van Den Haag blijft bestaan. De keuze van hotel c.a. wordt vanaf deze datum vrijgelaten.

Verzocht wordt tijdig te reserveren en het aanvraagformulier tijdig in te dienen bij de Morrenstichting.

De procedure met betrekking tot het aanvragen/verkrijgen van een vergoeding van logies en ontbijt is gelijk gebleven, te weten:
 • reserveren hotel door archivarissen;
 • inzenden aanmeldingsformulier aan de Morrenstichting;
 • krijgen van toestemming van de Morrenstichting;
 • betalen van de rekening door de archivaris;
 • na verblijf indienen van originele rekening bij de Morrenstichting;
 • uitbetaling van de vergoeding door de Morrenstichting.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met administrateur van de Morrenstichting,
de heer J.N. Hanemaaijer, Leeuwerik 47, 2295, PE Kwintsheul, telefoon 0174-295806 (na 18.00 uur).
 
Theodorus Morren werd geboren in 1867, trad in 1885 in dienst van het stedelijk archief van Utrecht en werkte van 1888 tot 1913 op het Algemeen Rijksarchief in Den Haag. In dat jaar bestemde hij zijn gehele erfenis voor een Tehuis voor Archiefambtenaren. In het testament werd bepaald dat het stichtingsbestuur (college van regenten) bestaat uit het hoofd kunsten en wetenschappen van de achtereenvolgende ministeries, de algemene rijksarchivaris en de gemeentearchivaris van Den Haag. Voorts werd een administrateur (directeur) aangesteld voor het beheer. Twee jaar nadat Morren in 1920 overleed, werd het tehuis in gebruik genomen.  Omdat archiefambtenaren er vrijwel kosteloos konden logeren, werd de exploitatie steeds moeilijker zodat men in 1970 het pand verkocht. Het zo gevormde fonds wordt nog steeds gebruikt om archiefambtenaren een goedkoop verblijf in Den Haag te bieden en voor bijdragen aan de organisatie van studiedagen. Uitgebreide informatie over Morren en over de stichting is te vinden in de inventaris op het archief van de stichting.

Over KVAN

 • Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland

  De KVAN is de beroepsorganisatie van archivarissen en recordsmanagers. De vereniging werd opgericht in 1891 en stelt zich ten doel

  Lees meer
 • Ons beroep

  Archivaris: zorg voor informatie uit heden en verleden in één beroepEen mooi beroepEen geheugen als een zeef of alles onthouden?

  Lees meer
 • Van Wijnpenning

  Eerbewijzen

  De KVAN verleent personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van archief of records management de Hendrik

  Lees meer
 • Relaties

  Op deze webpagina zijn alleen die organisaties opgenomen waarmee de KVAN institutionele banden onderhoudt. KVAN bestuur, secties en redactie onderhouden

  Lees meer
 • Onze sponsoren

  AXIELL is gespecialiseerd in het ontwikkelen van software voor het professioneel beheer van bibliotheken, musea en archieven. De Hogeschool van

  Lees meer
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Aanmelden voor de KVAN-BRAIN nieuwsbrief

* verplicht