Werkprogramma en werkwijze KVAN BRAIN eerste kwartaal

In het werkprogramma voor het eerste kwartaal ligt de nadruk op het zo snel mogelijk inrichten en zichtbaar maken van activiteiten en het verbeteren van de informatievoorziening aan de leden. Qua activiteiten ligt de focus op de beleidsbeïnvloeding en de juridische zaken (consultaties nieuwe wetgeving) en het opstarten van de samenwerking met het NA op het terrein van de kennisfunctie.
Wat betreft de werkwijze is besloten dat Puck Huitsing vanuit het bureau de programmalijnen coördineert. Uitgangspunt blijft uiteraard dat de leden de programmalijnen inhoudelijk invulling geven en actief participeren. Het bureau legt verantwoording af aan het bestuur.
In maart evalueren bestuur en bureau de resultaten van het eerste werkprogramma en stellen zij het programma op voor het tweede kwartaal.

Aanmelden voor de KVAN-BRAIN nieuwsbrief

* verplicht