Ketelaar-lezing

De Ketelaar-lezing is op 3 oktober 2002 ingesteld door de KVAN en het Nationaal Archief bij het vertrek van prof. dr. Eric Ketelaar uit de Rijksarchiefdienst. Als Algemeen Rijksarchivaris in de jaren 1989-1997 en in diverse andere functies heeft Ketelaar zich ingezet voor de modernisering, professionalisering en versterking van het Nederlandse archiefwezen. De lezing beoogt bekendheid te geven aan onderwerpen uit de sfeer van archieven in relatie met de maatschappij en de dialoog tussen archiefwezen en maatschappij te stimuleren.

De volgende lezingen zijn gehouden:

 • 2016: Professor Valerie Frissen Het grenzeloze archief: droom of nachtmerrie
 • 2015: Professor Viktor Mayer-Schönberger: Big Data’s Big Shift, A New Thinking for Preservation and Discovery?
 • 2014: José van Dijck - Big Data, Grand Challenges. Over de digitalisering van het geesteswetenschappelijk onderzoek
 • 2013: Henk te Velde - Een Chinese schim. Over het begrijpen van 1813 tweehonderd jaar later.
 • 2012: Beatrice de Graaf - Het archief als tijdbom. Gevaar en geheimhouding in de staatsarchieven
 • 2011: Ann Laura Stoler - Anders kijken naar koloniale archieven
 • 2010: Willibrord Davids - Gerubriceerd staatsgeheim, zeer geheim, geheim, confidentieel, vertrouwelijk
 • 2009: Martin Berendse - Het archief als open source. Over het recht op informatie, openbaarheid van bestuur en digitale toegankelijkheid
 • 2008: Richard Thomas - Openbaarheid & Privacybescherming in het Verenigd Koninkrijk
 • 2007: Auke van der Woud - De blanke top der duinen. Mooi Nederland en zijn historie
 • 2006: Susan Legêne - "Laten we dus de herinnering herstellen". Autoriteit en collectieve constructies van het eigene
 • 2005: Paul Scheffer - Het verleden vergt onderhoud
 • 2004: Peter Burke - Palimpsests. Reflections on the Re-employment of Records
 • 2003: Gerard Rooijakkers - Rituele depots. De droesem van het leven

Aanmelden voor de KVAN-BRAIN nieuwsbrief

* verplicht