Curatorium en Reglement

Het curatorium van de Ketelaarlezing wordt gevormd door:
 • M.L. Engelhard MCM MA, algemene rijksarchivaris
 • Prof. dr. F.C.J. Ketelaar, emeritus hoogleraar Archiefwetenschap
 • Prof. dr. T.H.P.M. Thomassen, emeritus hoogleraar Archiefwetenschap
 • Dr. J.L. Kool-Blokland, voorzitter KVAN

Reglement

 1. De Ketelaar-lezing wordt georganiseerd om, in de geest van Ketelaar, onderwerpen uit de sfeer van archieven in relatie met de maatschappij, in brede lagen van de samenleving bekendheid te geven en om de dialoog tussen archiefwezen en maatschappij te stimuleren.
 2. De Ketelaar-lezing wordt één maal per jaar gehouden bij voorkeur in Den Haag in de maand oktober.
 3. De Ketelaar-lezing wordt georganiseerd door het Nationaal Archief en de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland.
 4. De Ketelaar-lezing is gratis toegankelijk voor vrienden van het Nationaal Archief, leden van de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland en studenten archivistiek.
 5. De tekst van de Ketelaar-lezing wordt integraal gepubliceerd in een afzonderlijke reeks.
 6. De leden van het Curatorium van de Ketelaar-lezing worden benoemd door de Algemene Rijksarchivaris gehoord de voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland.
 7. De Ketelaar-lezing wordt financieel mogelijk gemaakt door het NOT-fonds, het Nationaal Archief en de Morrenstichting.
Vastgesteld Den Haag, 17 maart 2003

Aanmelden voor de KVAN-BRAIN nieuwsbrief

* verplicht