Nieuws

Werkprogramma en werkwijze KVAN BRAIN eerste kwartaal

In het werkprogramma voor het eerste kwartaal ligt de nadruk op het zo snel mogelijk inrichten en zichtbaar maken van activiteiten en het verbeteren van de informatievoorziening aan de leden. Qua activiteiten ligt de focus op de beleidsbeïnvloeding en de juridische zaken (consultaties nieuwe wetgeving) en het opstarten van de samenwerking met het NA op het terrein van de kennisfunctie.
Wat betreft de werkwijze is besloten dat Puck Huitsing vanuit het bureau de programmalijnen coördineert. Uitgangspunt blijft uiteraard dat de leden de programmalijnen inhoudelijk invulling geven en actief participeren. Het bureau legt verantwoording af aan het bestuur.
In maart evalueren bestuur en bureau de resultaten van het eerste werkprogramma en stellen zij het programma op voor het tweede kwartaal.

Geef je mening over RODIN 2.0!

De afkorting RODIN staat voor Referentiekader Opbouw Digitaal Informatiebeheer. De eerste versie dateert al weer uit 2010. Sinds die tijd is er veel veranderd in de informatiemaatschappij, de verdergaande digitalisering, instrumenten, kaders en normen. Helaas is een en ander niet altijd op elkaar afgestemd.
 
Rodin 1.0 heeft zich sinds 2010 bewezen als ‘rode draad’ door het woud van normen, kaders e.d. RODIN wordt gebruikt door informatiemanagers, DIV-afdelingen, archiefinspecteurs, auditors en vele anderen.
Door een werkgroep vanuit KVAN, BRAIN, LOPAI en EGI is een nieuwe versie ontwikkeld, versie 2.0.  De werkgroep hoopt met deze aangepaste concept versie 2.0 de draad weer helder rood te laten uitkomen in het gegroeide woud.
 
Maar de werkgroep hoopt ook op constructieve feedback van de KVAN- en BRAINleden op de nieuwe versie 2.0.
Je kunt de feedback tot uiterlijk 20 april sturen aan:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Jonge mediamakers tonen hun werk bij Beeld en Geluid

Op 16 maart 2017 opent het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid de expo “Open Media Art: Nieuwe verhalen uit het archief”. Bezoekers beleven hier vier nieuwe werken van vijf jonge makers, geïnspireerd door materiaal uit het archief van Beeld en Geluid.  Elki Boerdam, Anna Klevan, Tereza Ruller en Superposition (Bram Bogaerts en Robin Smits) hebben acht maanden lang het archief doorgespit om nieuwe verhalen op basis van Nederlands audiovisueel erfgoed te maken.

Lees hier het hele bericht


 

Reactie KVAN en BRAIN op Invoeringswet Omgevingswet

KVAN en BRAIN hebben samen een reactie ingestuurd op de internetconsultatie over de Invoeringswet Omgevingswet. We maken ons met name zorgen over de enorme complexiteit van de ketenarchivering in en om de omgevingsprocessen en de onduidelijkheden die daardoor kunnen ontstaan over verantwoordelijkheden en bevoegdheden. We hebben aangedrongen op verbeteringen in wet en MvT om die onduidelijkheden zoveel mogelijk te vermijden. Ook hebben we, bepaald niet als eerste en enige overigens, onze twijfels uitgesproken bij het tempo van invoering. Dat tempo vinden we niet stroken met het tempo van de adequate inrichting van de digitale overheidsinformatiehuishoudingen en het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Daarvoor is meer tijd nodig. Lees hier onze reactie:

https://www.internetconsultatie.nl/invoering_omgevingswet/reactie/78d70009-8ea4-4d65-b9b4-8d38ab72bcb7

Doe mee aan een nieuwe Kennis- en Innovatieagenda

Bijeenkomsten in het land
KVAN/BRAIN en Nationaal Archief organiseren de komende tijd 6 bijeenkomsten door het hele land, om een geactualiseerde Kennis- en Innovatieagenda voor de archiefsector op te stellen. We willen kijken of de thema’s die in 2015 zijn geformuleerd, nog altijd de onderwerpen zijn waar professionals in het veld behoefte aan hebben. En we willen zien wie over kennis beschikt en mee wil doen in het kennisnetwerk, om gezamenlijk verder kennis te ontwikkelen en te delen. De gesprekken vinden plaats van februari tot en met april in Assen, Den Bosch, Utrecht, Zwolle, Bergen op Zoom en Haarlem, steeds van 10 uur tot 13.30 uur. Vertegenwoordigers van alle archiefinstellingen, maar ook informatieprofessionals bij archiefvormers, zijn van harte welkom!

Samenwerking
KVAN/BRAIN organiseert deze gesprekken samen met het Nationaal Archief, omdat deskundigheidsbevordering een speerpunt in de onlangs vastgelegde nieuwe ambities is.  Het Nationaal Archief is door het ministerie van OCW aangewezen om de kennisontwikkeling voor de sector te faciliteren. Kennisplatforms  zijn een belangrijk instrument binnen het kennisnetwerk (zie http://www.nationaalarchief.nl/kennisnetwerk-archieven).

Met wie
De gesprekken worden gevoerd met de professionals die zich met kennis en kennisontwikkeling bezig houden. En dat is dus iedere professional. En de professionals die de uitkomsten en opgedane ervaringen uit de bijeenkomsten terug kunnen brengen naar de eigen organisatie en collega’s, zodat we een grote groep mensen kunnen mobiliseren om actief mee te doen aan kennisontwikkeling op de kennisplatforms.

Doelen: inventarisatie kennisbehoefte en meedoen
Tijdens de bijeenkomsten staat een concrete inventarisatie van de kennisbehoefte centraal. Welke vragen gaan we de komende jaren beantwoorden? Welke thema’s zijn de hiervan zijn het meest urgent? Welke eerder opgepakte onderwerpen (zoals o.a. te vinden in de Kennis- en Innovatie-agenda 2015) vragen om een vervolg? En: wie heeft al kennis opgedaan die kan helpen om die vragen te beantwoorden? Hoe houden we elkaar op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen? Op welke manier en hoe samen gaan we die kennisvragen beantwoorden? 

Opbrengst
De oogst wordt samengebracht in een nieuwe Kennis- en Innovatie-agenda 2017. Een agenda die ook de basis biedt om samenwerking en kennisdeling verder te versterken, die een leidraad wordt om gezamenlijke projecten te gaan uitvoeren. En die actief wordt ingebracht in de platforms, zodat iedereen hier aan mee kan werken en er kennis uit op kan doen.

Waar en wanneer

datum

regio

locatie

Woensdag 15 februari 10.00 – 13.30 uur

Groningen/Friesland/Drenthe

 

Drents Archief
Brink 4 (entree Museumlaantje)
Assen

Woensdag 29 maart 10.00 – 13.30 uur

Oost-Brabant/Limburg

 

Brabants Historisch Informatie Centrum
Zuid-Willemsvaart 2
Den Bosch

Donderdag 6 april 10.00 – 13.30 uur

Flevoland/Utrecht

 

Het Utrechts Archief
Hamburgerstraat 28
Utrecht

Donderdag 13 april10.00 – 13.30 uur

Overijssel/Gelderland

 

Historisch Centrum Overijssel
Van Wevelinkhovenstraat
Zwolle

Donderdag 20 april 10.00 – 13.30 uur

West-Brabant/Zeeland

 

West-Brabants Archief
Hofstraat 2b
Bergen op Zoom

Maandag 24 april10.00 – 13.30 uur

Noord- en Zuidholland

 

Noord-Hollands Archief
Jansstraat 40
Haarlem

 

Aanmelden
Aan alle BRAIN/KVAN-leden is een uitnodiging gestuurd om een of twee vertegenwoordigers naar deze bijeenkomsten af te vaardigen. Maar iedereen die mee wil doen kan zich aanmelden en meedoen!
Stuur onderstaand aanmeldformulier naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Antwoordformulier kennistournee BRAIN/KVAN en NA

Naam Deelnemer

Organisatie

Functie

Plaats en datum bijeenkomst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanmelden voor de KVAN-BRAIN nieuwsbrief

* verplicht