Grote maatschappelijke ontwikkelingen stellen steden voor grote vraagstukken. Vraagstukken rondom verstedelijking, klimaatverandering, arbeidsparticipatie, mobiliteit. Met Big Data kunnen steden steeds meer inzicht krijgen in bedreigingen en kansen die tot oplossingen voor de vraagstukken kunnen leiden.

  • Welke data heeft u nodig om van uw gemeente een ‘Smart City’ te maken.
  • Welke Smart City toepassingen zijn er in andere gemeenten ontwikkeld en wat kunt u ermee?
  • Experimenten zijn er te over, maar hoe zorg u ervoor dat de opgedane ervaringen leiden tot nieuwe kansen, nieuwe producten en diensten en tot nieuwe waardecreatie.
  • Hoe kan analyse van data leiden tot nieuw beleid in de publieke sector?

Doelgroep

Hét event voor CIO's, CTO's, hoofden IT en Service Managers bij gemeenten.  Een ontmoeting tussen overheid en bedrijfsleven. Tijdens het congres ‘Smart Cities 2.0: van data naar beleid’ zullen deskundige sprekers u antwoord op deze vragen geven en krijgt u een beeld van wat verschillende gemeenten al bieden. Ook biedt dit congres een uitgelezen kans om overheid en bedrijfsleven met elkaar in contact te brengen om te zien hoe zij samen kunnen werken aan de ontwikkeling van Smart Cities.

Kijk op de site voor meer informatie: www.binnenlandsbestuur.nl/congresSmartCities

Aanmelden voor de KVAN-BRAIN nieuwsbrief

* verplicht