Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in alle EU-lidstaten van toepassing. Alle organisaties in de publieke en private sector worden geacht om vanaf die datum hun bedrijfsvoering met de AVG in overeenstemming te brengen. De AVG kent een hoop nieuwe verplichtingen, waaronder de aanstelling van een functionaris gegevensbescherming, documentatieplicht, het uitvoeren van Privacy Impact Assessments en het toepassen van Privacy by Design en Privacy by Default. Wat houdt dit volgens de wetgever precies in? Welke concrete aanknopingspunten biedt de huidige en toekomstige wetgeving?

Op vrijdag 29 september 2017 organiseert Hogeschool Utrecht van 14.30 tot 17.00 uur 'De Master spreekt.... privacywet 2018 (AVG)' op de locatie van de HU aan de Koningsbergerstraat 9 in Utrecht.

Nadat Natascha van Duuren vanuit een juridisch perspectief kort is ingegaan op de nieuwe verplichtingen die voortvloeien uit de AVG, zal Richard Claassen vanuit de praktijk en vanuit zijn jarenlange ervaring vertellen hoe een gestructureerde Privacy by Design methode gaat helpen om een organisatie met een complex ecosysteem, aantoonbaar privacy-vriendelijk en -compliant te maken.

Aan het evenement zijn geen kosten verbonden.
Meer informatie en aanmelden

 

Aanmelden voor de KVAN-BRAIN nieuwsbrief

* verplicht