• 1
  • Standaard
  • Titel
  • Datum
  • Willekeurig
load more hold SHIFT key to load all load all

Naar aanleiding van de affaire Cees H. en het daarop volgende rapport van de Erfgoedinspectie over het archiefbeheer rondom ontnemingsbeschikkingen, dienden kamerlid Segers e.a. een motie in waarin zij pleiten voor aanpassing van de Archiefwet aan de digitale ontwikkelingen en eisen van transparantie. In dat kader pleitten Segers c.s. voor verkorting van de overbrengingstermijn. OCW liet daarop een impactanalyse uitvoeren met betrekking tot een kortere overbrengingstermijn. Het rapport is inmiddels verschenen en, vanwege de demissionaire status van het kabinet, door de minister van OCW zonder standpuntbepaling doorgestuurd aan de Tweede Kamer. KVAN/BRAIN bereiden momenteel een reactie op het rapport voor.

Aanmelden voor de KVAN-BRAIN nieuwsbrief

* verplicht