Nieuws

Nieuwsbrief KVAN BRAIN april 2018

In de nieuwsbrief van april o.a. reacties gevraagd op de bestuurlijke vernieuwing KVAN/BRAIN, advies inzake de kwestie Voet en de inschrijving Archiefdagen 2018 is geopend!

Advies: beperk openbaarheid gezinskaarten

In aanvulling op het advies over de gezinskaarten dat de VNG eerder deze week verstuurde, raadt KVAN/BRAIN archiefinstellingen die een gemeentelijke archiefbewaarplaats beheren aan om de openbaarheid van de gezinskaarten formeel te beperken gedurende een termijn van 110 jaar (ingaande 1940).

Lees meer: Advies: beperk openbaarheid gezinskaarten

Nieuwsbrief KVAN BRAIN maart 2018

In deze nieuwsbrief van KVAN/BRAIN o.a: AVG, AVG en nog eens AVG; JONG Archivarissen en Jonge Archivaris van het jaar; Kennisplatform Toezicht over ENSIA; Vacatures S@P; Stuk van het Jaar 2018

25 mei Internationaal congres Gent

In het kader van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018, organiseren de Consejería de Cultura y Turismo van de Junta de Castilla y León (Spanje), en de Asociación de Lengua y Cultura van Gent, op vrijdag 25 mei 2018 in de Universiteit van Gent een internationaal congres over het archief van het handelshuis van de Spaanse koopman en bankier Simón Ruiz (1525-1597). Dit archief is het belangrijkste documentair erfgoed in Spanje voor de studie van de Europese economische geschiedenis in de zestiende eeuw. Als bijlage vindt U het programma van dit congres (voertaal Spaans) dat de titel draagt: Het Archief Simón Ruiz, documentair erfgoed voor de Europese economische geschiedenis in de 16de eeuw. Meer informatie vindt U in de brochure als bijlage en op de website: https://congresosimonruizg.wixsite.com/simonruiz

Call for papers ICA Annual Conference is out!

The International Council on Archives will hold its 5th Annual Conference in Yaoundé, Cameroon, from 26 to 30 November 2018. The call for proposals is now announced. Submission date is March 31.

Lees meer: Call for papers ICA Annual Conference is out!

S@P zoekt nieuwe bestuursleden!

maart 2018 

Wij zoeken twee nieuwe bestuursleden, bij voorkeur een PENNINGMEESTER en een BESTUURSLID SALES/PR

De Stichting Archiefpublicaties (S@P) heeft ten doel het uitgeven van publicaties, die betrekking van belang zijn voor het archiefvak en de archiefwetenschap. De stichting geeft o.a. Jaarboeken, Archiefschoolschriften en Schetsboeken uit. Het bestuur zoekt twee nieuwe leden.

Lees meer: S@P zoekt nieuwe bestuursleden!

Nieuwsbrief KVAN BRAIN december 2017

In de nieuwsbrief KVAN BRAIN van december o.a. nieuws over:

  • Algemene Verordening Gegevensbescherming
  • Auteursrechten
  • Call for Papers Archiefdagen
  • Nieuws uit de VNG Adviescommissie Archieven
  • 2018 Europees Erfgoedjaar
  • Poolse archiefwetenschapper op onderzoek in Nederland
  • Laatste oproep vooraanmelding leergang Privacy

Nationale samenwerking voor digitale duurzaamheid gebundeld

Digitale technologie biedt de kans om de maatschappelijke waarde van cultureel erfgoed te vergroten. Om dat te realiseren zijn nieuwe samenwerkingsvormen binnen de erfgoedsector noodzakelijk. Vanuit dit perspectief hebben de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid en het Netwerk Digitaal Erfgoed besloten om de krachten voortaan te bundelen.

Lees meer: Nationale samenwerking voor digitale duurzaamheid gebundeld

Aanmelden voor de KVAN-BRAIN nieuwsbrief

* verplicht