Advies: beperk openbaarheid gezinskaarten

In aanvulling op het advies over de gezinskaarten dat de VNG eerder deze week verstuurde, raadt KVAN/BRAIN archiefinstellingen die een gemeentelijke archiefbewaarplaats beheren aan om de openbaarheid van de gezinskaarten formeel te beperken gedurende een termijn van 110 jaar (ingaande 1940).

Wij verwachten dat het offline halen zonder een dergelijk besluit onduidelijkheden veroorzaakt voor publiek en/of instellingen. Bovendien hebben burgers zonder een dergelijk besluit geen mogelijkheid hiertegen bezwaar te maken.
Wij adviseren daarom te handelen conform bijgaand advies.
Om het publiek te informeren over het offline halen en de noodzaak over te gaan tot een openbaarheidsbeperking, hebben wij een modeltekst opgesteld.
Ook voor de openbaarheidsbeperking en het verzoek daaromtrent aan GS bereiden wij modelteksten voor, die wij zo snel aan de betreffende leden beschikbaar zullen stellen.

Aanmelden voor de KVAN-BRAIN nieuwsbrief

* verplicht