Rapport quickscan en factsheet beschikbaar

 

Mathieu Paapst van ICTRecht voerde in de afgelopen maanden in opdracht van KVAN/BRAIN een quickscan uit bij drie onderling totaal verschillende archiefinstellingen: NIOD, RHC Eindhoven en Haags Gemeentearchief. Op basis van de bevindingen van deze drie onderzoeken zijn een aantal generieke thema's en aandachtspunten geïdentificeerd. Deze zijn uitvoerig besproken tijdens twee bijeenkomsten met de werkgroep AVG, waarna er generieke analyses van zijn gemaakt en aanbevelingen voor zijn geformuleerd. Het adviesrapport is nu gepubliceerd op de websites van KVAN en BRAIN en wordt ook gedeeld via het Kennisplatform Juridische Aangelegenheden op KIA.
Naast het adviesrapport leverde Paapst ook een factsheet op voor de interpretatie en toepassing van de AVG in de archiefsector.

Aanmelden voor de KVAN-BRAIN nieuwsbrief

* verplicht