S@P

Stichting Archiefpublicaties

De Stichting Archiefpublicaties (opgericht in de jaren zeventig) ging in 1999 op initiatief van de KVAN hernieuwd van start. Reden is dat de (inter)nationale theoretische ontwikkelingen op het vakgebied in Nederland nog te weinig bekend zijn en dat dit type artikelen voor vakbladen als het Archievenblad en Overheids Documentatie (OD) te lang en te diepgravend is. Toch is het belangrijk dat vakgenoten de ontwikkelingen kunnen volgen en eraan kunnen deelnemen. Verandering van archivistische theorie wijzigt de uitoefening van het beroep namelijk drastisch. Bekijk een overzicht van de publicaties van de Stichting.
 

Jaarboeken

De Stichting Archiefpublicaties (S@P) startte in 1999 met de uitgave van een serie Jaarboeken die zowel voor informatiemanagers als archivarissen interessant is. Ze hebben tot doel artikelen te publiceren die een beeld geven van de (inter)nationale wetenschappelijke revolutie die op de vakgebieden archivistiek en informatiemanagement aan de gang is. Kenmerk van deze omwenteling is dat de beide vakgebieden elkaar steeds dichter naderen.

Twaalf jaarboeken staan nu online. Ze zijn opgenomen in dezelfde applicatie waarin ook het gedigitaliseerde Archievenblad beschikbaar is. Er is een vergelijkbare zoekfunctionaliteit, maar een verschil is dat de S@P-jaarboeken als PDF-document worden aangeboden. Dat op deze manier komt een grote hoeveelheid archivistische publicaties laagdrempelig beschikbaar komt, sluit nauw aan op de doelstelling van de S@P: de bevordering van de theoretische ontwikkeling van het vak en een brede kennisname daarvan.

Archiefschoolschriften

Op initiatief van de Stichting Archiefschool (Amsterdam) kwam in 2004 een nieuwe serie archiefpublicaties tot stand. De serie Archiefschoolschriften staat onder redactie van de Archiefschool. De Archiefschoolschriften geven de laatste stand van zaken met betrekking tot een bepaald thema of onderwerp weer. Ze laten een breder publiek kennis maken met zaken die het archiefvak raken. Het zijn inleidende teksten, geen wetenschappelijke publicaties.

Zie ook op deze website

  
 • Publicaties

  Publicaties De KVAN is betrokken bij uiteenlopende publicaties, zowel op papier als via internet. Uitgangspunt is naast het uitgeven van

  Lees meer
 • Archievenblad

  Het Archievenblad is het vakblad voor beroepsbeoefenaren in het archiefwezen. De artikelen informeren archivarissen, informatiemedewerkers, DIV'ers, educatieve medewerkers bij archiefdiensten,

  Lees meer
 • Contactgegevens Archievenblad

  ReactiesWilt u reageren op de inhoud van het blad of heeft u suggesties voor een artikel, neem dan contact op

  Lees meer
 • Lopende jaargang

  Inhoudsopgave Archievenblad jaargang 122 (2018): Inhoudsopgave 2018-5 Inhoudsopgave 2018-4 Inhoudsopgave 2018-3 Inhoudsopgave 2018-2 Inhoudsopgave 2018-1 Inhoudsopgave Archievenblad jaargang 121 (2017):

  Lees meer
 • Informatie voor auteurs en redactiestatuut

  Informatie voor auteurs Klik hier voor de leidraad voor auteurs Klik hier voor de leidraad voor het schrijven van recensies

  Lees meer
 • 1
 • 2

Aanmelden voor de KVAN-BRAIN nieuwsbrief

* verplicht