Nieuws van S@P

Bestuursleden gezocht! 

maart 2018 

Wij zoeken twee nieuwe bestuursleden, bij voorkeur een PENNIGMEESTER en een BESTUURSLID SALES/PR

De Stichting Archiefpublicaties (S@P) heeft ten doel het uitgeven van publicaties, die betrekking van belang zijn voor het archiefvak en de archiefwetenschap. De stichting geeft o.a. Jaarboeken, Archiefschoolschriften en Schetsboeken uit. Het bestuur zoekt twee nieuwe leden.

Het BESTUURSLID SALES/PR beheert de portefeuille communicatie en webshop. Nu het bestuur heeft besloten om ook publicaties alleen digitaal uit te brengen wordt het nog belangrijker om onze communicatie daar op af te stemmen. Het digitaal verkopen van onze (papieren) publicaties via de webshop dient naadloos bij die communicatiestrategie aan te sluiten. We zoeken daarom iemand, die onze webshop en communicatie zo weet te ontwikkelen, dat onze publicaties niet alleen gemakkelijk gevonden, maar ook goed verkocht en gedownload worden.

De taken van de PENNINGMEESTER liggen – zoals in alle besturen – vast: het controleren van onze (externe) uitgaven- en inkomstenadministratie en het laten opstellen van de begroting en jaarrekening.

Het bestuur bestaat uit verder uit een voorzitter, secretaris, vertegenwoordigster Archievenblad, vertegenwoordiger KVAN, vertegenwoordigster Platform Archiefonderwijs en Archiefonderzoek, en een aantal algemene bestuursleden. Alle bestuursleden nemen om niet deel in het bestuur. Het bestuur komt circa vijf maal per jaar bijeen. Bestuursleden worden voor vier jaar benoemd. Herbenoeming voor vier jaar is eenmaal mogelijk.

Voor beide functies geldt:

* het actief bijwonen van bestuursvergaderingen en de heidag;

* het gezamenlijk besluiten over het uitgeven van publicaties;

* en in het bijzonder het begeleiden van een of meerdere publicaties.

 

Voor de penningmeester geldt specifiek:

* ervaring met het afleggen van financiële verantwoordelijkheid in een organisatie. 

 

Wij zijn op zoek naar mensen met:

* ervaring in het archiefvak;

* inhoudelijke betrokkenheid;

* een goede beheersing van de Nederlandse taal;

* een breed netwerk;

* ervaring in redactiewerk en/of uitgeven is een pré;

* kennis van (digitale) publicaties is een pré.

 

Wij bieden:

* een uitdagende vrijwilligersfunctie;

* samenwerking met een prettig en open bestuur;

* de mogelijkheid je netwerk en c.v. uit te breiden en te verdiepen;

* indien noodzakelijk een reiskostenvergoeding.

 

Reageren en procedure?

Stuur voor 31 maart 2018 een motivatie met beknopt c.v. naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Begin april komt het bestuur bijeen voor een selectie. In de KVAN-ledenvergadering tijdens de Archiefdagen in juni volgt de formele benoeming. Deelname aan de heidag van 24 mei 2018 wordt zeer op prijs gesteld.

 


"Archives in Liquid Times" nieuw S@P jaarboek gepresenteerd. 

december 2017 

Op 12 december 2017 is het zeventiende jaarboek van de Stichting Archiefpublicaties verschenen: Archives in Liquid Times. Het is een boek dat een aanzet wil geven tot verbreding en verdieping van het denken over archieven in de digitale wereld van vandaag. Een boek dat de discussie wil voeden in verschillende vakgebieden. Een boek ook dat laat zien dat archieven in deze vloeibare tijden vanuit meerdere invalshoeken kunnen en moeten worden belicht.

Archives in Liquid Times is een boek waarin een verbinding wordt gelegd tussen enerzijds archivistiek en anderzijds (informatie)filosofie en data science. De bijdragen in het boek zetten de ramen open naar frisse nieuwe inzichten en concepten, en naar nieuwe toepassingen van bestaande inzichten en oude concepten. Naast filosofische beschouwingen en soms speculatieve essays is er aandacht voor verdieping van archieftheoretische thema’s.

Het boek bevat bijdragen van specialisten uit verschillende vakgebieden, waaronder Wolfgang Ernst, Geoffrey Yeo, Anne Gilliland, Charles Jeurgens, Martijn van Otterlo en Geert-Jan van Bussel. Het volledige boek wordt afgesloten door interviews met Luciano Florida en Eric Ketelaar, waarin zij reflecteren op de bijdragen. Het jaarboek is volledig Engelstalig en vanaf nu kosteloos digitaal verkrijgbaar via de Stichting Archiefpublicaties, de KVAN-periodiekviewer en het KIA-platform

Archives in Liquid Times

Archives in Liquid Times aims to broaden and deepen the thinking about archives in today’s digital environment. It is a book that tries to fuel the debate about archives in different fields of research. It shows that in these liquid times, archives need and deserve to be considered from different angles.
Archives in Liquid Times is a publication in which archival science is linked to philosophy (of information) and data science. Not only do the contributors try to open windows to new concepts and perspectives, but also to new uses of existing concepts concerning archives. The articles in this book contain philosophical reflections, speculative essays and presentations of new models and concepts alongside well-known topics in archival theory.
Among the contributors are scholars from different fields of research, like Anne Gilliland, Wolfgang Ernst, Geoffrey Yeo, Martijn van Otterlo, Charles Jeurgens and Geert-Jan van Bussel. This book includes interviews with Luciano Floridi and Eric Ketelaar, in which they reflect on key issues arising from the contributions. The editors are Frans Smit, Arnoud Glaudemans and Rienk Jonker.


KVAN presenteert lustrumbundel "Values in Transition"

juni 2017 

Ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van KVAN in 2016 kwam een bundel tot stand waarin elf auteurs uit Australië, Duitsland, Hongarije, Nederland, Qatar en de Verenigde Staten reflecteren op de professie van de archivaris in verleden, heden en toekomst. Ook de geschiedenis van de KVAN zelf komt aan bod, evenals de lotgevallen van het eigen verenigingsarchief. Een aantal bijdragen richt zich op de vraag in hoeverre de ethische beroepscode van de ICA door de toenemende digitalisering nog bruikbaar is. De lustrumbundel werd gepresenteerd tijdens de KVAN dagen 2017 in Dordrecht.

Het boek H. van Engen (ed) Values in Transition. Perspectives on the Past, Present and Future of the Archival Profession (Den Haag, 2017) kost €15,- en kan worden besteld via de webwinkel


Basiskennis archieven online : Archiefschoolschriften digitaal beschikbaar 

februari 2017

Het startpunt voor een kennismaking met archivistiek zijn de Archiefschoolschriften Archiveren. Een inleiding en Het E-depot als avontuur. Deze publicaties zijn nù online beschikbaar via kvan.courant.nu  

Archiefschoolschrift 1: Archiveren. Een inleiding (2011, herziene versie) geeft een overzicht van alle werkzaamheden die in een archief moeten worden verricht. Geen theoretisch verhaal, maar een op de praktijk gerichte beschrijving van de werkwijzen, nut en  noodzaak van het archiveren. Auteur Peter Horsman legt uit wat archief is, wat archiveren is en wat een archiveringssysteem is. Hij beschrijft de thematiek van waardering, preservering, toegang en gebruik.

Archiefschoolschrift 2: Het E-depot als avontuur (2010) gaat over de basisvoorwaarden voor de digitale toekomst van archief. Een E-depot is een goed functionerende omgeving voor digitale informatie, waar de informatie veilig is, waar ze voor lange tijd beschikbaar is en waaruit de (veeleisende) gebruiker informatie professioneel, betrouwbaar en snel kan raadplegen. Het ontwikkelen van zo'n omgeving en het inrichten van de organisatie voor het werken met een e-depot behoren tot de grote 21ste eeuwse uitdagingen van de archivaris. Hoewel de artikelen uit 2010 stammen (en door de snelle ontwikkelingen dus soms wat verouderd zijn) blijft het Archiefschoolschrift een nuttige en leesbare publicatie. Het laat de ervaringen van het Stadsarchief Rotterdam zien, als ook de toenmalige ontwikkelingen van het Centraal Digitaal Depot van de Justitiële Informatiedienst, het digitaal depot van het Nationaal Archief en dat van de stadsarchieven an Amsterdam en Antwerpen. 

De Archiefschoolschriften zijn tot stand gekomen door een samenwerking tussen de Stichting Archiefpublicaties en de Hogeschool van Amsterdam / Archiefschool. Voor Het E-depot als avontuur is intensief samengewerkt met het Stadsarchief Rotterdam.  


Decemberaanbieding : drie Jaarboeken (14, 15, 16) voor €99,- (zolang de voorraad strekt)

december 2016

Bestel in december het nieuwe Jaarboek 16 Vorstelijk, Koninklijk, Keizerlijk. Archieven van vorstenhuizen in Europa samen met Jaarboek 14 (Macht en Onmacht) en Jaarboek 15 (Cartografie) voor €99,- en ben weer helemaal bij op archiefgebied.

Let op: deze aanbieding geldt tot 31 december 2016. De voorraad van dit pakket is beperkt en op = op.  Het pakket is te bestellen via onze webwinkel.  

 


Vorstelijk, koninklijk, keizerlijk. Archieven van vorstenhuizen in Europa

 

November 2016
De Stichting Archiefpublicaties (S@P) presenteert Jaarboek nr. 16: Vorstelijk, koninklijk, keizerlijk. Archieven van vorstenhuizen in Europa. Onder redactie van Yvonne Bos-Rops, Marijke Bruggeman en Gustaaf Janssens.  

Vorstelijke huisarchieven behoren tot een bijzondere categorie. Het zijn privé-archieven, familiearchieven, maar vanwege de aard van de functie van de soeverein ook met een publieke kant. Deze archieven zijn van uitzonderlijk belang voor de studie van de politieke en administratieve geschiedenis van de verschillende staten en van de evolutie van de (politieke) rol van de vorst. Daarnaast bieden ze informatie over de evolutie van de organisatie van de hofhouding en van de maatschappelijke betrokkenheid van de vorsten en hun familie.  

Dit Jaarboek geeft inzicht in de archieven van de regerende Europese koningshuizen, met in het bijzonder aandacht voor de situatie in Nederland en België. De auteurs vertellen over de lotgevallen van de archieven en gaan onder andere in op de aanwezige bestanden, de toegankelijkheid daarvan en de mogelijkheden voor raadpleging. Maar niet alleen de huidige monarchieën komen aan bod, ook vorstenhuizen van weleer worden behandeld. De Russische tsaren, de Pruisische vorsten, de Duitse Keizer, de Habsburgers. Hoe werd er gearchiveerd, wat is er van hun archieven geworden en waar zijn zij raadpleegbaar?  

Naast artikelen over de collecties, organisatie en de werking van de koninklijke archiefdiensten, zijn ook verhalen van onderzoekers opgenomen die een uniek inkijkje geven in hoe vroeger en nu onderzoek gedaan wordt in de archieven van het Nederlandse en het Belgische koningshuis. Tot slot bevat het Jaarboek een overzicht van regerende en niet meer regerende vorstenhuizen in Europa en hun archieven. En er is een addendum met de stambomen van de behandelde Europese geslachten bijgevoegd, om de ingewikkelde familierelaties en verbanden tussen de vorstenhuizen inzichtelijk te maken.  

Het nieuwe Jaarboek zal gepresenteerd worden op vrijdagmiddag 25 november tijdens een door de Stichting Archiefpublicaties georganiseerd middagsymposium in de Gotische Zaal in Den Haag. Vier auteurs geven vast een voorproefje. Voor meer informatie en aanmelding voor het symposium klik hier.  

‘Vorstelijk, koninklijk, keizerlijk. Archieven van vorstenhuizen in Europa’ (ISBN 978-90-71251-43-6) telt 288 pagina’s en bevat een addendum met genealogische tabellen. Het boek is voor 45 euro (excl. verzendkosten) alleen verkrijgbaar via de webwinkel. Het boek is echter tot en met 31 december voor de speciale kortingsprijs van 35 euro (excl. verzendkosten) te bestellen! Degenen die het middagsymposium bezoeken kunnen het boek voor deze kortingsprijs bij het entreebewijs bestellen en na afloop van de presentatie meenemen en besparen zo de portokosten.


De Stichting Archiefpublicaties is op zoek naar een nieuw algemeen bestuurslid

Oktober 2016
De Stichting Archiefpublicaties (S@P) heeft ten doel het (doen) uitgeven en stimuleren van het uitgeven van publicaties, die betrekking hebben op en van belang zijn voor het archiefvak en de archiefwetenschap. De stichting geeft Jaarboeken (vanaf 1999), Archiefschoolschriften (vanaf 2004), Schetsboeken (vanaf 2015) en overige publicaties uit.

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, vertegenwoordiger Archievenblad, vertegenwoordiger KVAN, vertegenwoordiger Platform Archiefonderwijs en Archiefonderzoek en een of meer algemene bestuursleden. Alle bestuursleden nemen om niet deel in het bestuur. Het bestuur komt circa vijf maal per jaar bijeen. Bestuursleden worden voor vier jaar benoemd. Herbenoeming voor vier jaar is eenmaal mogelijk.

De Stichting Archiefpublicaties is op zoek naar een bestuurslid/twee bestuursleden. 

De functie betreft:

* het actief bijwonen van de relevante vergaderingen en de heidag van het bestuur;
* het gezamenlijk besluiten over het uitgeven van publicaties in het algemeen;
* en in het bijzonder het begeleiden van een of meerdere publicaties. 

Wij zijn op zoek naar iemand met:

* ruime ervaring in het archiefvak;
* inhoudelijke betrokkenheid;
* een goede beheersing van de Nederlandse taal;
* een breed netwerk;
* ervaring in redactiewerk en/of uitgeven is een pré;
* kennis van (digitale) publicaties is een pré.

In het bijzonder zijn we op zoek naar een bestuurslid dat zich kan richten op de communicatie (PR) van de S@P en/of een lid dat de rol van voorzitter op zich kan nemen. 

Wij bieden:

* een uitdagende vrijwilligersfunctie;
* samenwerking met een prettig en open bestuur;
* de mogelijkheid je netwerk en c.v. uit te breiden en te verdiepen;
* indien noodzakelijk een reiskostenvergoeding.

Reageren? Stuur voor 1 januari een motivatie met beknopt c.v. naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Eind januari komt het bestuur bijeen voor een selectie. 


Jaarverslag 2015

Juni 2016
In het jaar 2015 is geen nieuw jaarboek verschenen, maar wel twee nieuwe publicaties: de schetsboeken ‘Documenteren van de samenleving’ en ‘Actieve openbaarheid’ in samenwerking met de Archiefateliers. Daarnaast is een groot deel van de jaarboeken online beschikbaar gekomen via Open Access. Voor meer informatie zie ons Jaarverslag 2015.


Onderzoek en dienstverlening in de digitale wereld

Presentatie onderzoeksresultaten archiefatelier tijdens KVAN-dagen

Juni 2016
Het archiefatelier Digitale Onderzoekomgeving en Dienstverlening (DoD) presenteert op 17 juni de onderzoeksresultaten in een schetsboek. Het bevat artikelen, aanbevelingen, korte aantekeningen, verslagen van bijeenkomsten, vragenlijsten, adviezen, tips en begrippen over de digitale onderzoekomgeving en dienstverlening. Kortom: een echt Schetsboek. 

Digitale Onderzoekomgeving en Dienstverlening

Het schetsboek bevat de weerslag van een periode van vijf maanden waarin studenten, docenten en professionals actief hebben nagedacht en gesproken over verschillende aspecten
van de digitale onderzoekomgeving en dienstverlening. Zo is er onderzoek gedaan naar de vraag wat een digitale onderzoek- omgeving is en kan zijn; naar de mogelijke verbetering van de wijze waarop serie-archieven in digitale omgeving beschikbaar worden gesteld; de wensen en behoeften van onderzoekers;
de rol van de professional in de digitale omgeving en zijn de mogelijkheden verkend voor de realisatie van een digitale experimenteeromgeving voor archiefdata. 

De bundel vormt een momentopname van onderzoek naar een onderwerp dat voortdurend aandacht behoeft. De technologische veranderingen volgen elkaar snel op en we beginnen de contouren te zien van de effecten die nieuwe technologie heeft op het doen van onderzoek in archieven. Wat de archivaris in deze veranderende omgeving kan en moet bieden, blijft onderwerp
van gesprek. Hieraan kunnen de resultaten in dit schetsboek een constructieve bijdrage leveren. 

Archiefateliers

In de archiefateliers werken studenten en professionals interdisciplinair samen aan actuele vraagstukken in het werkveld. De ateliers waren een initiatief van het Platform archiefonderwijs en –onderzoek (PAOO), een samenwerkingsverband van de opleidingen archivistiek aan de Hogeschool van Amsterdam, Universiteit van Amsterdam en Reinwardt Academie, met nauwe betrokkenheid van de specialisatie archivistiek aan de Universiteit van Leiden. Het innovatieprogramma Archief 2020 gaf financiële ondersteuning aan het atelier en de publicatie. 

In dit atelier namen de volgende instellingen deel: De Domijnen; Noord-Hollands Archief; Nationaal Archief; Stadsarchief Rotterdam; Regionaal Historisch Centrum Eindhoven; Zeeuws Archief; RKD; Regionaal Archief Tilburg en Gemeentearchief Ede.

Presentatie

Op 17 juni wordt het schetsboeken gepresenteerd tijdens de KVAN-dagen. Deelnemers van de KVAN-dagen ontvangen het schetsboek. Stichting Archiefpublicaties geeft de schetsboeken uit. De publicaties zijn vanaf 20 juni digitaal beschikbaar via www.archiefateliers.nl.


Nieuw S@P Jaarboek: Cartografie. Visie op de kaart

Jaarboek 2016 Stichting Archiefpublicaties onder redactie van Marc Hameleers, Patricia Alkhoven, Rink Kruk en Marc Carnier. 

Juni 2016
Eindelijk is er een boek dat de cartografie benadert vanuit de visie op beheer en gebruik. Een must voor alle beheerders én gebruikers van private, archief en museale cartografische collecties. Het omvangrijke en rijk geïllustreerde jaarboek ‘Cartografie. Visie op de kaart’ verschijnt op 17 juni 2016.

Cartografische producten bestaan uit meer dan alleen de bekende oude kaarten van een producenten als Willem Jansz. en zijn zoon Joan Blaeu. Visualisaties van ruimtelijke gegevens worden sinds mensenheugenis om tal van redenen vervaardigd en gebruikt. Bijvoorbeeld om onbekende gebieden in kaart te brengen, ter oriëntatie op land, zee en in de lucht, om eigendom te registreren of om sociale en economische structuren in een bepaald gebied te visualiseren. Het beheren en gebruiken van cartografische collecties is het onderwerp van het te verschijnen boek.

Niet eerder is er een dergelijke selectie van artikelen over cartografische collecties samengebracht in een bundel. Een twintigtal auteurs uit Nederland en Vlaanderen hebben medewerking gegeven aan het boek. In de inleiding wordt het ontstaan van de cartografie en de kaart beschreven. Daarnaast gaat het boek met een ruim aantal artikelen in op kaartbeheer in tijden van digitalisering, beheer van geo-collecties en beschikbaarstelling. In een serie casestudies worden onderwerpen als polder-, stads-, toeristische en zeecartografie besproken. Ook is er een bespreking van opleidingen in de cartografie opgenomen in het boek. 

Online bestellen

‘Cartografie. Visie op de kaart’ (ISBN 978-90-71251-41-2)) telt bijna 350 pagina’s en werd geheel in kleur gedrukt. Het boek is voor 47,50 euro (excl. verzendkosten) alleen verkrijgbaar via de webshop. Het boek is echter tot 15 juli voor de speciale kortingsprijs van 37,50 euro (excl. verzendkosten) te bestellen!


Nieuwe statuten

December 2015
De statuten van Stichting Archiefpublicaties zijn sinds de oprichting in 1978 niet meer veranderd. Tijd voor een modernisering. Eind november j.l. zijn de herziene statuten officieel vastgesteld. U kunt de statuten hier raadplegen.


Schetsboeken Archiefateliers

Presentatie onderzoeksresultaten archiefateliers tijdens KVAN-dagen

Mei 2015
De archiefateliers Actieve Openbaarheid en Documenteren van de Samenleving presenteren hun onderzoeksresultaten in twee schetsboeken. De schetsboeken bevatten artikelen, aanbevelingen en verschillende korte schetsen: aantekeningen, verslagen van bijeenkomsten, vragenlijsten, adviezen, tips, begrippen. Kortom: een echt Schetsboek.

Actieve Openbaarheid

De onderzoekers van het atelier Actieve Openbaarheid onderzochten aan de hand van de casus WABO-dossiers de vraag “wat houdt het bestuurlijk begrip actieve openbaarheid precies in, en is deze actieve openbaarheid en toegankelijkheid te realiseren?” De centrale vraag viel uiteen in drie onderzoeksthema’s: de behoefte aan actieve openbaarheid, de juridische aspecten van actieve openbaarheid en als derde thema actieve openbaarheid ‘by design’.

Documenteren van de Samenleving

In dit atelier stond centraal de confrontatie van de groeiende ambitie van (archief)instellingen om de samenleving te documenteren met de hedendaagse praktijk van individuen en groepen om zichzelf (digitaal) te documenteren. Mensen organiseren zichzelf, maar documenteren ze zichzelf ook en wat is de betekenis van de sociale media daarin? En welke rol speelt de archivaris daarbij zonder zelf de communities te gaan documenteren? Deze vragen werden onderzocht aan de hand van vier vernieuwende projecten in het werkveld.

Archiefateliers

In de archiefateliers werkten studenten en professionals interdisciplinair samen aan actuele vraagstukken in het werkveld. De ateliers waren een initiatief van het Platform archiefonderwijs en –onderzoek, een samenwerkingsverband van de opleidingen archivistiek aan de Hogeschool van Amsterdam, Universiteit van Amsterdam en Reinwardt Academie, met nauwe betrokkenheid van de specialisatie archivistiek aan de Universiteit van Leiden. Het innovatieprogramma Archief 2020 en het Amsterdam Creative Industries Centre of Expertise gaven financiële ondersteuning aan de ateliers en de atelierpublicaties.

Presentatie

Op 8 juni 2015 werden de schetsboeken gepresenteerd tijdens de KVAN-dagen. Deelnemers van de KVAN-dagen ontvangen de schetsboeken. Stichting Archiefpublicaties geeft de schetsboeken uit. De publicatie is tevens digitaal beschikbaar via www.archiefateliers.nl.


Jaarverslag 2014

Februari 2015
In 2014 is het 14e jaarboek verschenen 'Macht en onmacht. De rol van archieven in oorlog en bij rechtsherstel'. Daarnaast is S@P begonnen met een onderzoek naar de mogelijkheden voor publicatie van Open Access. Lees het in ons Jaarverslag 2014.


 

 • Publicaties

  Publicaties De KVAN is betrokken bij uiteenlopende publicaties, zowel op papier als via internet. Uitgangspunt is naast het uitgeven van

  Lees meer
 • Archievenblad

  Het Archievenblad is het vakblad voor beroepsbeoefenaren in het archiefwezen. De artikelen informeren archivarissen, informatiemedewerkers, DIV'ers, educatieve medewerkers bij archiefdiensten,

  Lees meer
 • Contactgegevens Archievenblad

  ReactiesWilt u reageren op de inhoud van het blad of heeft u suggesties voor een artikel, neem dan contact op

  Lees meer
 • Lopende jaargang

  Inhoudsopgave Archievenblad jaargang 122 (2018): Inhoudsopgave 2018-5 Inhoudsopgave 2018-4 Inhoudsopgave 2018-3 Inhoudsopgave 2018-2 Inhoudsopgave 2018-1 Inhoudsopgave Archievenblad jaargang 121 (2017):

  Lees meer
 • Informatie voor auteurs en redactiestatuut

  Informatie voor auteurs Klik hier voor de leidraad voor auteurs Klik hier voor de leidraad voor het schrijven van recensies

  Lees meer
 • 1
 • 2

Aanmelden voor de KVAN-BRAIN nieuwsbrief

* verplicht