S@P Archiefschoolschriften en Schetsboeken

Het E-depot als avontuur. Archiefschoolschrift nr. 2

Het E-depot als avontuur gaat over de basisvoorwaarde voor de digitale toekomst van archiefdiensten. Een  E-depot is een goed functionerende omgeving voor digitale informatie, waar de informatie veilig is, waar ze voor lange tijd beschikbaar is en waaruit de (veeleisende) gebruiker informatie professioneel, betrouwbaar en snel kan raadplegen. Het ontwikkelen van zo’n omgeving en het inrichten van de organisatie voor het werken daarmee behoren tot de grote uitdagingen voor de hedendaagse archivaris. De hier gebundelde ervaringen van het gemeentearchief van Rotterdam kunnen dienen als leidraad voor anderen. De ontwikkelingen van het Centraal Digitaal Depot van de Justitiële Informatiedienst, het digitaal depot van het Nationaal Archief en dat van de stadsarchieven van Amsterdam en Antwerpen bieden een breder perspectief.

 

Bekijk de inhoudsopgave.

 


 

Archiveren. Een inleiding. Archiefschoolschrift nr. 1

De titel van het eerste Archiefschoolschrift is Archiveren. Een inleiding. Auteur Peter Horsman (Archiefschool) geeft in duidelijke taal een overzicht van alle werkzaamheden die in een archief moeten worden verricht. Geen theoretisch verhaal, maar een op de praktijk gerichte beschrijving van de werkwijzen, nut en noodzaak van het archiveren.

De reeks Archiefschoolschriften is een initiatief van de Stichting Archiefschool. In de Archiefschoolschriften wordt de laatste stand van zaken over een bepaald thema of onderwerp weergegeven. Ze zijn bedoeld om een breder publiek kennis te laten maken met het archiefvak. De Archiefschoolschriften geven inleidingen in de theorie en praktijk van het archiefvak; het zijn geen wetenschappelijke publicaties.

De reeks staat onder hoofdredactie van de Archiefschool. Onderwerpen die in de komende Archiefschoolschriften worden behandeld, zijn: Context van archieven, archivering van databanken, waardering en selectie van archieven, archiefwet- en regelgeving, metadata en archiefbeheer, ordeningsstelsels, conservering van archiefdocumenten en nog veel meer.

 

Bekijk de inhoudsopgave.

 


 

Schetsboeken Archiefateliers

De archiefateliers Digitale Onderzoekomgeving en Dienstverlening (2016), Actieve Openbaarheid (2015) en Documenteren van de Samenleving(2015) presenteren hun onderzoeksresultaten in schetsboeken.

De schetsboeken bevatten artikelen, aanbevelingen en verschillende korte schetsen: aantekeningen, verslagen van bijeenkomsten, vragenlijsten, adviezen, tips, begrippen. Kortom: een echt Schetsboek.

 

Digitale Onderzoekomgeving en Dienstverlening

Het schetsboek bevat de weerslag van een periode van vijf maanden waarin studenten, docenten en professionals actief hebben nagedacht en gesproken over verschillende aspecten
van de digitale onderzoekomgeving en dienstverlening. Zo is er onderzoek gedaan naar de vraag wat een digitale onderzoek- omgeving is en kan zijn; naar de mogelijke verbetering van de wijze waarop serie-archieven in digitale omgeving beschikbaar worden gesteld; de wensen en behoeften van onderzoekers;
de rol van de professional in de digitale omgeving en zijn de mogelijkheden verkend voor de realisatie van een digitale experimenteeromgeving voor archiefdata. 

De bundel vormt een momentopname van onderzoek naar een onderwerp dat voortdurend aandacht behoeft. De technologische veranderingen volgen elkaar snel op en we beginnen de contouren te zien van de effecten die nieuwe technologie heeft op het doen van onderzoek in archieven. Wat de archivaris in deze veranderende omgeving kan en moet bieden, blijft onderwerp
van gesprek. Hieraan kunnen de resultaten in dit schetsboek een constructieve bijdrage leveren. 

 

Actieve Openbaarheid

De onderzoekers van het atelier Actieve Openbaarheid onderzochten aan de hand van de casus WABO-dossiers de vraag “wat houdt het bestuurlijk begrip actieve openbaarheid precies in, en is deze actieve openbaarheid en toegankelijkheid te realiseren?” De centrale vraag viel uiteen in drie onderzoeksthema’s: de behoefte aan actieve openbaarheid, de juridische aspecten van actieve openbaarheid en als derde thema actieve openbaarheid ‘by design’.

 

Documenteren van de Samenleving

In dit atelier stond centraal de confrontatie van de groeiende ambitie van (archief)instellingen om de samenleving te documenteren met de hedendaagse praktijk van individuen en groepen om zichzelf (digitaal) te documenteren. Mensen organiseren zichzelf, maar documenteren ze zichzelf ook en wat is de betekenis van de sociale media daarin? En welke rol speelt de archivaris daarbij zonder zelf de communities te gaan documenteren? Deze vragen werden onderzocht aan de hand van vier vernieuwende projecten in het werkveld.

 

Archiefateliers

In de archiefateliers werkten studenten en professionals interdisciplinair samen aan actuele vraagstukken in het werkveld. De ateliers waren een initiatief van het Platform archiefonderwijs en –onderzoek, een samenwerkingsverband van de opleidingen archivistiek aan de Hogeschool van Amsterdam, Universiteit van Amsterdam en Reinwardt Academie, met nauwe betrokkenheid van de specialisatie archivistiek aan de Universiteit van Leiden. Het innovatieprogramma Archief 2020 en het Amsterdam Creative Industries Centre of Expertise gaven financiële ondersteuning aan de ateliers en de atelierpublicaties.
Zie ook de website van de Archiefateliers.

Download de schetsboeken hier:
Actieve Openbaarheid
Documenteren van de samenleving
Digitale Onderzoeksomgeving en Dienstverlening

 

 • Publicaties

  Publicaties De KVAN is betrokken bij uiteenlopende publicaties, zowel op papier als via internet. Uitgangspunt is naast het uitgeven van

  Lees meer
 • Archievenblad

  Het Archievenblad is het vakblad voor beroepsbeoefenaren in het archiefwezen. De artikelen informeren archivarissen, informatiemedewerkers, DIV'ers, educatieve medewerkers bij archiefdiensten,

  Lees meer
 • Contactgegevens Archievenblad

  ReactiesWilt u reageren op de inhoud van het blad of heeft u suggesties voor een artikel, neem dan contact op

  Lees meer
 • Lopende jaargang

  Inhoudsopgave Archievenblad jaargang 122 (2018): Inhoudsopgave 2018-5 Inhoudsopgave 2018-4 Inhoudsopgave 2018-3 Inhoudsopgave 2018-2 Inhoudsopgave 2018-1 Inhoudsopgave Archievenblad jaargang 121 (2017):

  Lees meer
 • Informatie voor auteurs en redactiestatuut

  Informatie voor auteurs Klik hier voor de leidraad voor auteurs Klik hier voor de leidraad voor het schrijven van recensies

  Lees meer
 • 1
 • 2

Aanmelden voor de KVAN-BRAIN nieuwsbrief

* verplicht