S@P Overige publicaties

 

Abuysen ende desordiën

Archiefvorming en archivering in Dordrecht 1200-1920.

Het herkomstbeginsel heeft sinds het verschijnen van de Handleiding archieftheoretici en praktiserende archivarissen beziggehouden. De laatste decennia is het concept opgerekt tot context. Niet alleen de organisatie, maar ook haar functies en processen, bepalen de structuur van het archief. Een contextuele benadering is van belang voor de ordening, het gebruik en  de interpretatie van het archief. Daarbij is de belangrijkste vraag: hoe beïnvloedt de context de inhoud en structuur van het archief. Aan de hand van een diepteanalyse van het oude stadsarchief van Dordrecht presenteert de auteur een theoretisch model van de oorspronkelijke context van een archief dat in een ver verleden is gevormd.

 


 

Archieven in het geding

Een liber amicorum voor Eric Ketelaar bij zijn afscheid als hoogleraar archiefwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam op 28 mei 2009, aangeboden door docent-onderzoekers van de Archiefschool.

2009 Ketelaarjaar. De speciale band tussen (voorheen) de Archiefschool en de emeritus hoogleraar archivistiek aan de Universiteit van Amsterdam komt in deze bundel tot uiting in de bijdragen geleverd door (oud)medewerkers van de Archiefschool. De nadruk van de artikelen is een juridische, zowel rechtshistorisch als contemporain. Ook in Ketelaars werk zijn het veelal juridische aspecten van het archief, het archiefbeheer en in de omgang met archieven onmiskenbaar aanwezig. Niet altijd, maar wel vaak. Reden genoeg voor de auteurs om een reis door de tijd te maken. Een reis die begint in het zestiende-eeuwse Kennemerland en Westfriesland (Streefkerk) en die via de zeventiende en achttiende eeuw in Dordrecht (Horsman) voert langs de problematiek, uitdagingen en schetsen van waardering en selectie (Waalwijk) en de Wet bescherming persoonsgegevens (Lulofs). Maar niet alleen deze onderwerpen spelen een rol. Archiefvorming en het archief van de eerste Nederlandse studente in de rechten in de eerste helft van de twintigste eeuw (Neugebauer) en het belang -en daarmee gebruik- van archieven, zowel vanuit het perspectief van de historische wetenschappen (Brouwer), als democratisch beginsel (Jonker) en de gebruiker/onderzoeker, al dan niet gestuurd door interpretaties van de archivaris aan het roer -die daarmee soms het heft in handen heeft (Thomassen).

Zo is het een mooie gevarieerde bundel geworden, een klein ‘pak van Sjaalman’, dat probeert recht te doen aan het brede scala van onderwerpen waarmee de scheidende hoogleraar zich heeft bezig gehouden.

Archieven in het Geding stond onder redactie van Peter Horsman en Chris Streefkerk.


 

Values in Transition

 

H. van Engen (ed) Values in Transition. Perspectives on the Past, Present and Future of the Archival Profession (Den Haag, 2017) 

Ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van KVAN in 2016 kwam een bundel tot stand waarin elf auteurs uit Australië, Duitsland, Hongarije, Nederland, Qatar en de Verenigde Staten reflecteren op de professie van de archivaris in verleden, heden en toekomst. Ook de geschiedenis van de KVAN zelf komt aan bod, evenals de lotgevallen van het eigen verenigingsarchief. Een aantal bijdragen richt zich op de vraag in hoeverre de ethische beroepscode van de ICA door de toenemende digitalisering nog bruikbaar is. De lustrumbundel werd gepresenteerd tijdens de KVAN dagen 2017 in Dordrecht. 

Inhoudsopgave : 

Hildo van Engen - Preface

Erika Hokke -  Not a Dilettante, But a professional  

Iris Heidebrink - (K)VAN and the Care for its archives 

Geart de Vries - The Topicality of Wopke Eekhoff (1809-1880) : an Interpretation of the Tasks of the First Salaried Town Archivist of the Netherlands 

Lekoko Kenosi Africa and the Developing World : The Dutch Manual and its Contribution to Archival Theory and Practice  

Michael Hollmann - Accessibility and Privacy ; Finding a Balance between Historical Importance and Privacy Protection 

Gergö Bendegúz Cseh - Issues of Authenticity, Data Protection and Publicity in the Management of Hungarian State Security Documents  

Anne J. Gilliland - 'Dead on Arrival'? Impartiality as a Measure of Archival Professionalism in the Twenty-first Century 

David Fricker - Authenticity in the Digital Age: the Role of Government Archives 

Robert Kretzschmar - Appraisal and Selection in the Early Digital Age : Traditional Values and Changing Routines in Germany  

Jason R. Baron - Records Hiding in Broad Daylight: Problems of Accountability and Access Posed by the Digital Public Archives of the Future

Theo Thomassen How Big is Big Enough? On Records and Proportionality  

 

 

 • Publicaties

  Publicaties De KVAN is betrokken bij uiteenlopende publicaties, zowel op papier als via internet. Uitgangspunt is naast het uitgeven van

  Lees meer
 • Archievenblad

  Het Archievenblad is het vakblad voor beroepsbeoefenaren in het archiefwezen. De artikelen informeren archivarissen, informatiemedewerkers, DIV'ers, educatieve medewerkers bij archiefdiensten,

  Lees meer
 • Contactgegevens Archievenblad

  ReactiesWilt u reageren op de inhoud van het blad of heeft u suggesties voor een artikel, neem dan contact op

  Lees meer
 • Lopende jaargang

  Inhoudsopgave Archievenblad jaargang 122 (2018): Inhoudsopgave 2018-5 Inhoudsopgave 2018-4 Inhoudsopgave 2018-3 Inhoudsopgave 2018-2 Inhoudsopgave 2018-1 Inhoudsopgave Archievenblad jaargang 121 (2017):

  Lees meer
 • Informatie voor auteurs en redactiestatuut

  Informatie voor auteurs Klik hier voor de leidraad voor auteurs Klik hier voor de leidraad voor het schrijven van recensies

  Lees meer
 • 1
 • 2

Aanmelden voor de KVAN-BRAIN nieuwsbrief

* verplicht