Criteria voor publicaties

Soorten uitgaven

Vanaf 1999 geeft de SAP structureel Jaarboeken uit. Daarnaast geeft ze, in nauwe samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam, Archiefschoolschriften uit. Er zijn ook andere publicaties, waaronder dissertaties. Om duidelijk te krijgen welke publicaties wel en welke niet door S@P worden uitgegeven, respectievelijk tot een van de reeksen behoort die door S@P worden verzorgd, zijn criteria geformuleerd:

Jaarboeken

Sinds 1999 geeft de SAP Jaarboeken uit. Jaarboeken zijn uitgaven die betrekking hebben op en van belang zijn voor de archiefwetenschappen. De gemiddelde omvang is 270-300 pagina’s. Het Jaarboek betreft een bepaald onderwerp. De financiering van het jaarboek ligt bij SAP of bij een andere door SAP-bemiddeling te noemen geldschieter.

DOELGROEP

 • het beroepenveld;
 • aanpalende disciplines, afhankelijk van het onderwerp;
 • studenten archivistiek in het hoger- en wetenschappelijk onderwijs.

EISEN AAN DE INHOUD

 • De inhoud is een verdieping van een onderwerpen
 • De inhoud is in beginsel gericht op een archivistisch geschoolde doelgroepen
 • Het niveau van de tekst is in beginsel op HBO-/WO-niveau;
 • De inhoud bevat een wetenschappelijk discours over het onderwerp;
 • De inhoud moet in beginsel enige jaren meekunnen, dit heeft consequenties voor voorbeelden en verwijzingen;
 • In beginsel worden artikelen voorzien van annotatie (zie daarvoor de Redactie-instructie en  Auteursinstructie);
 • Een jaarboek bestaat uit 270 tot 300 pagina’s met een minimum van 180 en een maximum van 360 pagina’s;
 • Een jaarboek bevat minimaal 8 tot 10 artikelen, maximaal 30 artikelen;
 • De omvang van een artikel wordt door redactie bepaald (in de regel ca 10 bladen A-4, ca 5.000 woorden, met een minimum van 2.400 en een maximum van 16.000 woorden).

EISEN AAN HET ONDERWERP

 • Het onderwerp moet aansluiten bij de behoeften van de doelgroep;
 • Het onderwerp moet vermarktbaar zijn.

ROL SAP-BESTUUR

 • Het SAP-bestuur beslist of een onderwerp als jaarboek geschikt is om te worden uitgegeven;
 • Het SAP-bestuur bepaalt de omvang, de lay-out, kleur en opmaak;
 • Het SAP-bestuur draagt zorg voor voortgangsbewaking van vormgever en drukker;
 • Het SAP-bestuur draagt zorg voor de het proces van uitgeven, marketing, opslag, voorraadbeheer, verstrekking, levering en verkoop;
 • Een bestuurslid kan tevens redacteur zijn.

ROL REDACTIE VAN EEN JAARBOEK

 • De redactie zoekt per deelonderwerp (boekdeel, hoofdstuk) één of meerder auteurs;
 • De redactie onderhoudt contact met de auteurs;
 • De redactie zorg ervoor dat auteurs volgens de auteursinstructie kopij leveren;
 • De redactie wordt geacht de teksten te redigeren;
 • De redactie zorg ervoor dat de bijdragen voldoen aan de eisen van de inhoud.


Archiefschoolschriften

Archiefschoolschriften worden uitgegeven in nauwe samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam. Archiefschoolschriften zijn publicaties geschreven voor het archiefonderwijs en voor de kennisspreiding aan zowel een algemeen publiek als ook aan het beroepenveld. Het zijn inleidende teksten op onderwerpen die in het archiefonderwijs aan bod komen. Het stellen van eisen aan vorm, inhoud en structuur is noodzakelijk om enerzijds uniformiteit te kunnen vormgeven en anderzijds om de kwaliteit te garanderen.

DOELGROEP

 • studenten archivistiek in het middelbaar, hoger- en wetenschappelijk onderwijs;
 • cursisten bij- en nascholing;
 • het beroepenveld.

EISEN AAN DE INHOUD

 • De inhoud is een introductie op een onderwerp;
 • De inhoud is in beginsel gericht op een (nog) niet archivistisch geschoolde doelgroep;
 • De inhoud bevat geen wetenschappelijk discours over het onderwerp;
 • De inhoud moet enige jaren mee kunnen, dit heeft consequenties voor voorbeelden en verwijzingen;
 • Het gebruik van voet- of eindnoten is in beginsel niet toegestaan;
 • De omvang is ongeveer 40.000 woorden met een, maximum van ongeveer 42.250. Daarbinnen gelden afbeeldingen voor circa 150 woorden.

EISEN AAN HET ONDERWERP

 • Het onderwerp moet aansluiten bij de behoefte van het archiefonderwijs;
 • Het onderwerp moet aansluiten bij de behoeften van het beroepenveld.


Overige publicaties (waaronder dissertaties)

Naast Jaarboeken en Archiefschoolschriften kent de SAP nog andere publicaties. Het zijn uitgaven die niet in de vorm van Jaarboeken passen en niet aan de eisen voldoen voor Archiefschoolschriften, en desondanks toch passen binnen de doelstellingen van de Stichting Archiefpublicaties. In het verleden zijn verschenen: Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003); Archieven in het geding. Een pak van Sjaalman voor Eric Ketelaar (2009);  Wegwijzer voor het uitbesteden van het beheer van overgebrachte archieven aan een privaatrechtelijke organisatie (2010); en de dissertatie van Horsman, Abuysen ende desordiën. Archiefvorming en archivering in Dordrecht, 1200-1920 (2009).  De eisen aan vorm, inhoud en structuur zijn vrij. Het geheel moet herkenbaar zijn als SAP-uitgave.

In overleg met de verzoeker beslist de SAP of een manuscript geschikt is om te worden uitgegeven.

Van belang voor de totstandkoming van de publicatie is een samenwerking met een derde partij, zoals bijvoorbeeld een Hogeschool, Universiteit, Archiefdienst, auteur zelf of sponsoren. De aanvrager zorgt voor de financiering voor het uitgeven van de publicatie. Het SAP-bestuur verzorgt de voorfinanciering van de druk en kan ook intermediëren bij het werven en plaatsen van advertenties.  Het SAP-bestuur draagt, in de vorm van een begeleidend bestuurslid, zorg voor voortgangsbewaking van vormgever en drukker.

DOELGROEP

 • het beroepenveld;
 • studenten archivistiek in het middelbaar-, hoger- en wetenschappelijk onderwijs;
 • aanpalende disciplines, afhankelijk van het onderwerp;
 • de initiatiefnemer van de publicatie.

EISEN AAN DE INHOUD

 • Het niveau van de tekst is in de publicatie aangegeven (MBO, HBO, WO);
 • Het moet enige jaren meekunnen, dit heeft consequenties voor voorbeelden en verwijzingen;
 • Bij dissertaties gaat het om de handelsuitgave;
 • Alleen bij dissertaties kan het gaan om een Engelstalige uitgave.

EISEN AAN HET ONDERWERP

 • Het onderwerp sluit aan bij de behoeften van de doelgroep;
 • Het onderwerp is gerelateerd aan archief, archiefwezen, archivarissen, archiefkunde;
 • In het geval van een dissertatie moet het onderwerp archivistisch of archiefwetenschappelijk zijn;
 • Historische publicaties gebaseerd op archiefbronnen worden niet geaccepteerd.
 • Publicaties

  Publicaties De KVAN is betrokken bij uiteenlopende publicaties, zowel op papier als via internet. Uitgangspunt is naast het uitgeven van

  Lees meer
 • Archievenblad

  Het Archievenblad is het vakblad voor beroepsbeoefenaren in het archiefwezen. De artikelen informeren archivarissen, informatiemedewerkers, DIV'ers, educatieve medewerkers bij archiefdiensten,

  Lees meer
 • Contactgegevens Archievenblad

  ReactiesWilt u reageren op de inhoud van het blad of heeft u suggesties voor een artikel, neem dan contact op

  Lees meer
 • Lopende jaargang

  Inhoudsopgave Archievenblad jaargang 122 (2018): Inhoudsopgave 2018-5 Inhoudsopgave 2018-4 Inhoudsopgave 2018-3 Inhoudsopgave 2018-2 Inhoudsopgave 2018-1 Inhoudsopgave Archievenblad jaargang 121 (2017):

  Lees meer
 • Informatie voor auteurs en redactiestatuut

  Informatie voor auteurs Klik hier voor de leidraad voor auteurs Klik hier voor de leidraad voor het schrijven van recensies

  Lees meer
 • 1
 • 2

Aanmelden voor de KVAN-BRAIN nieuwsbrief

* verplicht