Archival Solidarity

De commissie Archival Solidarity bekijkt actief hoe de KVAN, al dan niet in samenwerking met zusterverenigingen in het buitenland, verenigingen en archieven in ontwikkelingslanden kan ondersteunen, of aan talentvolle archivarissen of Record Managers in spe studiebeurzen kunnen worden verstrekt en bemiddeld zo nodig in de werving van reiskosten van collega’s uit die landen voor internationale congressen.

Een lid van de commissie is namens de KVAN vertegenwoordigd in de Stichting tot ondersteuning van BARM (Bangladesh Archives & Records Management) te 's-Gravenhage. De stichting is voortgekomen (statuten dd. 28-4-2010) uit de in 1998 door de Zuid-Hollandse archivarissen opgerichte gelijknamige werkgroep, die in 2009 deels onder de vleugels van KVAN is gaan opereren. Speerpunten van BARM zijn vooral de ideeënoverdracht voor de inhoudelijk organisatorische ontwikkeling van het archiefwezen, het bevorderen van inhoudelijke en methodisch archiefonderzoek in Bangladesh zelf, maar ook in Nederlandse en Britse archieven, (ondersteuning bij) kennisoverdracht en het opbouwen van een netwerk om archiefzaken in Bangladesh actueel in de belangstelling te houden en er tot verbetering van de algehele archiefzorg te komen. Een van de projecten is het transcriberen en vertalen van bronnen in Nederlandse archieven voor de geschiedenis van Bangladesh. Een andere: training van archivarissen en informatiebeheerders in situ.

Een eerste project komt binnenkort tot resultaat: een internetleerprogramma voor opleiders in archief- en informatiemanagement in ontwikkelingslanden [Train-the-Trainer in Records Management (TTRM)] dat samen met de Noorse zustervereniging (Norsk Arkivråd) en ondersteuning van ICA door Peter Horsman en Thijs Laeven is ontwikkeld speciaal met Bangladesh als pilot. Dit programma is speciaal bedoeld voor het trainen van opleiders vooral ten behoeve van landen waar geen formeel archiefonderwijs bestaat. Na afronding van het project zal met de Noren moeten worden bekeken naar onderbrengen van het programma bij de ICA en voor welke ontwikkelingslanden de toepassing verder interessant is.

Verder kan de commissie actie ondernemen om collegiale ondersteuning te bieden/organiseren op plekken waar archieven door rampen e.d. in het ongerede geraakt zijn geraakt, zoals enkele jaren geleden in Keulen.

Leden zijn:

  • Peter van Beek (voorzitter)
  • Marijke Bruggeman
  • Teun de Bruijn
  • Siegfried Janzing
  • Roelof Hol
  • Nico Vriend

Aanmelden voor de KVAN-BRAIN nieuwsbrief

* verplicht