KVAN-dagen 2017: Publiek!?

De KVAN-dagen staan dit jaar in het teken van het thema ‘Publiek!?’, een onderwerp dat voor iedere professional in de archiefsector van belang is.

Dit jaar vinden de KVAN-dagen plaats in Dordrecht. Op maandag 12 en dinsdag 13 juni 2017 treffen honderden archivarissen en informatiemanagers elkaar in het Energiehuis, een voormalige elektriciteitscentrale die onlangs werd getransformeerd tot dynamisch cultuurcentrum. Bij de organisatie van dit jaarlijkse evenement werkt de KVAN nauw samen met het Regionaal Archief Dordrecht.

Thema Publiek!?

Archieven ontlenen hun bestaansrecht aan hun publiek. Door de snel opeenvolgende ontwikkelingen in de informatie- en communicatietechnologie is de relatie tussen archief en publiek momenteel aan veel veranderingen onderhevig. Ook het publiek zelf verandert voortdurend en daarmee de behoeften van (potentiële) gebruikers. En wat kunnen archieven leren van (de samenwerking met) andere erfgoedinstellingen zoals musea en bibliotheken? Tijdens de KVAN-dagen draait het om de vraag, wat van dit alles de betekenis is voor de dienstverlening in de archiefsector.

Het congres kent een groot aantal inhoudelijke sessies, die worden verdeeld over drie programmalijnen, te weten:

  • ·         Dienstverlening: publieksbereik
  • ·         Transparantie: publiek maken?
  • ·         Publiek versus privaat

 

Aanmelden voor de KVAN-BRAIN nieuwsbrief

* verplicht