KVAN-dagen 2015

'Kennis is Kracht!'

De zeventiende-eeuwse filosoof Francis Bacon is beroemd geworden om zijn uitspraak ‘kennis is macht’. Archivarissen zijn als beheerders van kennis vertrouwd met dat concept. Al voor de tijd van Bacon werden stadsrechten en resoluties bewaard om de positie van de autoriteiten mee te onderbouwen. Dat gaf de archivaris een machtspositie: alleen hij had - letterlijk en figuurlijk - de sleutel tot het archief. De positie van de archivaris is veranderd. Er is een proces van democratisering in gang gezet. Archivarissen dragen actief bij aan een open informatiesamenleving. Dit proces is in volle gang, getuige de discussies over open data en open overheid. Het gaat de moderne archivaris niet om het
uitoefenen van macht, maar om het breed geven van toegang tot kennis. Daarom vertalen we Bacons uitspraak voor archivarissen als “kennis is kracht”.

De archivaris en de ander

Tijdens de KVAN-dagen wisselen archivarissen en aanpalende beroepsgroepen
inzichten en de laatste ontwikkelingen uit. Samen kansen creëren voor kennis. Voor een sterkere beroepsgroep! In het programma komen onderwerpen en thema's aan de orde als democratisering, Open Data en Open Overheid, de informatiesamenleving, digitale duurzaamheid, documenteren van de samenleving. De onderwerpen zijn interessant voor archivarissen en aanpalende beroepsgroepen. Het programma is opgebouwd uit presentaties, workshops en tafelgesprekken.

Keynote sprekers: Irmgard Becker en Rik Maes

Op maandag 8 juni 2015 opende dr. Irmgard Becker, directeur van de Archivschule Marburg, de KVAN-Dagen met de keynotelezing ‘The voice in the wilderness? Archivists, their knowledge and the public’. Archivarissen zijn hoeders van kennis,
maar hoe brengen zij deze kennis aan de man?

Dinsdag 9 juni 2015 sprak prof. dr ir Rik Maes over ‘De Renaissance van de informatiedienstverlener’. Maes betoogde dat informatieprofessionals voorbereid moeten zijn op het onverwachte. Hij hield een pleidooi voor dienstverlening als kerntaak van de archivaris van morgen.

Foto's KVAN-dagen 2015 in Amersfoort

 

 

 

Aanmelden voor de KVAN-BRAIN nieuwsbrief

* verplicht